Etik

Jeg vælger at have klient fortrolighed.

Din behandling og hvad vi snakker om, vil ikke blive drøftet med andre med dit navn nævnt med mindre du i forvejen godkender dette.
Det er vigtigt for mig du føler dig tryg, sikker og i god hænder hos mig.
Behandlinger forgår altid i gensidig respekt, forståelse, tryghed, tillid og kærlighed.
Du er fyldt 18 år eller har skriftlig tilladelse fra forældre/værge.
Der vil være opfølgning på alle behandlinger efter aftale.
Tages der billeder/video under en behandling aftales det på forhånd samt det aftales om de må bruges til markedsføring.
Jeg stiller ikke ind på død, ulykke eller sygdom.
Ved enhver form for session hos mig, Henriette Roed, kan jeg ikke drages til ansvar herfor.